Co s Investičním životním pojištěním od 1.1.2015?

Vzhledem k tomu, že stále není jasné jak postupovat dle novely daňového zákona platné od 1.1.2015, přinášíme příklady z praxe a informace jak se v novele orientovat.


Proč a jak se mění zákon o daních ve vztahu k IŽP?


Smyslem daňových výhod životního pojištění je motivovat občany k tvorbě vlastních úspor na stáří. Možnost předčasných výběrů prostředků v průběhu trvání pojištění jde však proti tomuto záměru. Proto je od 1. 1. 2015 možné využít daňové výhody pouze u smluv, které neumožňují tyto výběry (tzv. částečné odkupy).

Cílem je zamezit zneužívání úlev ze strany některých zaměstnavatelů – takzvaná „průtoková IŽP" jako cesta, jak zaměstnancům vyplatit část peněz a vyhnout se povinným odvodům, končí.


Příklad z praxe:

Pan Vzorek má uzavřené soukromé investiční životní pojištění již několik let a využívá daňové výhody.

Pan Vzorek obdržel koncem loňského roku od pojišťovny dopis, který ho informoval o změnách v daňovém zákoně. Získal informace o alternativách, které může využít. Jednak si může ponechat starou PS, která dále umožňuje mimořádné výběry. V takovém případě však přijde o daňové výhody. Pan Vzorek se může ale rozhodnout, že bude využívat daňových výhod, pak nemůže provádět částečné odkupy. Bylo mu doporučeno, aby se vyjádřil písemně v tzv. dodatku ke smlouvě, a to bez ohledu na to, jakou variantu investičního životního pojištění (PRO nebo BEZ daní) si vybere.

Pokud chce pan Vzorek nadále daňové výhody využívat, je potřeba, aby splnil několik podmínek. První tři podmínky platí již dnes, čtvrtá je nová:

  • Pojištění je pro případ smrti a dožití (nebo dožití)
  • Pojistník je shodný s pojištěným
  • Smlouva je nejméně na 5 let a nejméně do věku 60 let
  • NOVĚ: Smlouva nesmí umožňovat předčasné čerpání naspořených prostředků nebo nesmí dojít ke zrušení smlouvy. Pan Vzorek ví, že naspořené prostředky vybírat nesmí a rušit pojistnou smlouvu nebude.

Potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění bude panu Vzorkovi pojišťovnou zasláno.

Pan Vzorek v budoucnu může přejít do varianty s částečnými odkupy BEZ daňových výhod. Další změnu (zpět PRO daňové výhody)již většina pojišťoven neumožní.

Co se ale stane, když se pan Vzorek dostane do finanční tísně např. v roce 2030 a potřebuje provést výběr nebo dokonce pojistnou smlouvu IŽP zrušit?

Pan Vzorek musí částečný odkup i případnou zrušenou smlouvu s výplatou odbytného dodanit a to takto:

  • dodaní své pojistné, o které si od 1. 1. 2015 snížil daňový základ (§ 10 zákona), nejvýše za posledních 10 let, tedy zpětně do roku 2020. Pokud pan Vzorek provedl částečný odkup nebo zrušení smlouvy před rokem 2030 vždy by dodanil pouze 10 let zpětně, nejdéle však do 1.1.2015 a k tomu by dále dodanil celé daňově uplatňované období před rokem 2015.


Příklad: Pan Vzorek uzavřel PS v roce 2005, pojistná smlouva byla sjednána do roku 2035. V roce 2029 se pan Vzorek rozhodne PS zrušit s výplatou odbytného. Protože po celou dobu uplatňoval daňový odpočet, musí dodanit jednak 10 let zpětně tj. do r. 2019 a k tomu ještě období od r.2005 (počátek PS) do r. 2015, kdy přichází v platnost Novela daňového zákona.

Potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění nebude panu Vzorkovi v tomto případě zasláno.
Panu Vzorkovi přispívá na jeho investiční životní pojištění také zaměstnavatel. Co všechno musí pan Vzorek ještě udělat?

A) Pan Vzorek chce využít příspěvků od zaměstnavatele

Je třeba, aby pan Vzorek svému zaměstnavateli doložil co nejdříve po 1.1.2015 nejpozději však do 31.3.2015, že došlo k úpravě PS (dle dopisu, který obdržel z pojišťovny). Tak bude zachována daňová uznatelnost.


B) Pan Vzorek nechce nadále využívat daňové zvýhodnění

Nejenže pan Vzorek informuje svoji pojišťovnu, ale zároveň o tomto svém rozhodnutí bezodkladně informuje svého zaměstnavatele. Příspěvky zaměstnavatele budou v takovém případě od ledna 2015 považovány za příjem ze závislé činnosti se všemi z toho plynoucími důsledky.


Jaké sankce plynou panu Vzorkovi za porušení podmínek, když mu přispívá zaměstnavatel?

Pan Vzorek musí částečný odkup i případnou zrušenou smlouvu s výplatou odbytného dodanit a to takto:

  • příspěvky zaměstnavatele od 1. 1. 2015 jako příjem ze závislé činnosti (§ 6 zákona), nejvýše za posledních 10 let
  • své pojistné, o které si předtím snížil daňový základ (§ 10 zákona), nejvýše za posledních 10 let


Co změna znamená pro smlouvy uzavřené od roku 2015?

Nově se každý zájemce o pojištění musí před sjednáním pojištění rozhodnout, zda chce daňové výhody nebo částečné odkupy. Svoji volbu klient uvede jako součást pojistné smlouvy nebo v dodatku PS.

Na základě Novely zákona o dani z příjmu je třeba, aby v Záznamů z jednání - Informace pro klienta bylo přesně specifikováno jakou variantu si klient zvolil. Velmi důležitý je také záznam o tom, že klient byl se všemi změnami v zákoně seznámen.

Je ryze česká společnost, která od roku 2009 intenzivně působí na Českém trhu ve dvou významných oborech. Vše se prolíná a my věříme, že život financí a vzdělávání se tomuto principu nevymyká. Neustálý rozvoj a hledání řešení nás baví. Na poli financí u nás najdete expertní tým s dlouholetou zkušeností. V oblasti vzdělávání najdete netradiční přístupy, které jsou v souladu s moderními metodami neurovědy.

Kontaktujte nás

Pollet s.r.o.
Lobezská 65, Plzeň

Tel: 420 731 868 864

Email: info zavinac polletsro.cz

Lenka Polletová

Ředitelka společnosti

731 868 864
Ředitelka společnosti

Václav John sen.

Specialista na firemní klientelu

731 868 864
Specialista na firemní klientelu

Václav John Jun.

EXPERT

731 868 864
EXPERT

Manažer kvality

Manažer kvality

731 868 864
Manažer kvality

Miroslav Pollet

Správce nemovitostí

731 868 864
Správce nemovitostí

Patrik Patera

Reality

731 868 864
Reality

Monika Polletová

Designer

731 868 864
Designer

Roman Kořínek

Specialista na pojištění

731 868 864
Specialista na pojištění

Zuzana Macanová

Marketing

731 868 864
Marketing