ČNB: Nižší daně u životního pojištění je zapotřebí písemně potvrdit

Pojišťovny, které klientům rozeslaly dodatek ke smlouvě, v němž je informovaly o změnách v životním pojištění, ho budou možná muset poslat znovu. A požádat klienty, aby dodatek v případě souhlasu písemně potvrdili.

ZDROJ: ihned.cz

 

Vyžaduje to ČNB, která tvrdí, že postup některých pojišťoven odporuje zásadám odborné péče a může vést ke sporům. Česká asociace i pojišťovny hájí svůj postup, jak budou pokračovat dál, ale neuvedly.


Tyto změny jsou součástí novely zákona o dani z příjmu a platí od ledna příštího roku. Díky přechodným ustanovením na ně mají pojišťovny čas do konce března příštího roku. Do té doby se musejí klienti pojišťoven, kteří uzavřeli životní pojištění, rozhodnout, zda budou chtít od ledna příštího roku dál využívat daňové zvýhodnění, které může činit až 12 tisíc korun ročně, nebo budou preferovat předčasné výběry peněz z pojistky.

V prvém případě mohou ušetřit na daních až zmíněných dvanáct tisíc. Ze smlouvy ovšem nemohou předčasně vybírat peníze až do 60 let a musejí spořit alespoň pět let. Stejná pravidla platí u životních pojistek, na které zaměstnancům přispívá až 30 tisíci korunami ročně firma. Kdo chce z pojistky od Nového roku předčasně vybírat peníze, nebude již mít nárok na daňové odpočty.

Pojišťovny řešily situaci různým způsobem, většina z nich klienty v souvislosti se změnou legislativy písemně informovala, že budou pojistky automaticky upraveny, aby vyhovovaly novele a nikdo nepřišel o daňové výhody. Na dopis měli reagovat pouze ti, kteří s touto změnou nesouhlasí. ČNB ovšem tento postup odmítá.

Ke smlouvě se musí klient vyjádřit, upozorňuje ČNB

"Novela zákona o daních z příjmu dopadá jak na pojistné smlouvy životního pojištění uzavřené podle zákona o pojistné smlouvě, tak i na ty, které se řídí aktuální právní úpravou, obsaženou v občanském zákoníku. Oba právní předpisy výslovně stanoví požadavek obligatorní písemné formy pojistné smlouvy. Zákon o pojistné smlouvě navíc za součást pojistné smlouvy výslovně označuje i pojistné podmínky, které bez souhlasu pojistníka rovněž není možné měnit," uvedla v odpovědi pro HN Kateřina Bartůšková z odboru komunikace ČNB.

Centrální banka považuje za nutné, aby v případě, že pojistná smlouva nebo pojistné podmínky upravují možnost mimořádných výběrů finančních prostředků v průběhu pojištění, se změnou souhlasily obě smluvní strany. Pokud pojišťovna navrhne změnu pojistné smlouvy, případně pojistných podmínek, je třeba, aby klient sám projevil svůj souhlas, a to obdobně jako při uzavírání pojistné smlouvy. Nečinnost pojistníka ČNB za souhlas nepovažuje.

Podle názoru centrální banky tak není možné považovat za souhlas se změnou pojistné smlouvy ani podpis dodatku k pojistné smlouvě, který nebyl pojistníkem odeslán zpět pojišťovně, ale má ho jen jako potvrzení. To je postup, který zvolila při komunikaci s klienty část pojišťoven.

Co vzít v úvahu u životní pojistky

Posuďte, zda chcete dál využívat u životního pojištění daňové výhody nebo předčasně vybírat peníze. Sleva na dani činí až 12 tisíc korun ročně, peníze z pojistky lze ale vybrat až v 60 letech, když ji platíte pět let. Jinak je od roku 2015 třeba slevu na dani zpětně uhradit za 10 let. Do konce roku je možný předčasný výběr i odečet z daní. Při předčasném výběru nemáte nárok na odpočet z daní. Je třeba zvážit, co je pro klienta výhodnější. Obvykle stačí uzavřít dodatek smlouvy, pokud vás někdo nutí k uzavření nové smlouvy, ptejte se proč.

Je ryze česká společnost, která od roku 2009 intenzivně působí na Českém trhu ve dvou významných oborech. Vše se prolíná a my věříme, že život financí a vzdělávání se tomuto principu nevymyká. Neustálý rozvoj a hledání řešení nás baví. Na poli financí u nás najdete expertní tým s dlouholetou zkušeností. V oblasti vzdělávání najdete netradiční přístupy, které jsou v souladu s moderními metodami neurovědy.

Kontaktujte nás

Pollet s.r.o.
Lobezská 65, Plzeň

Tel: 420 731 868 864

Email: info zavinac polletsro.cz

Lenka Polletová

Ředitelka společnosti

731 868 864
Ředitelka společnosti

Václav John sen.

Specialista na firemní klientelu

731 868 864
Specialista na firemní klientelu

Václav John Jun.

EXPERT

731 868 864
EXPERT

Manažer kvality

Manažer kvality

731 868 864
Manažer kvality

Miroslav Pollet

Správce nemovitostí

731 868 864
Správce nemovitostí

Patrik Patera

Reality

731 868 864
Reality

Monika Polletová

Designer

731 868 864
Designer

Roman Kořínek

Specialista na pojištění

731 868 864
Specialista na pojištění

Zuzana Macanová

Marketing

731 868 864
Marketing